Share
twitterlinkedinfacebook
Image 1 of 1
Nederland, Friesland, Gemeente Tietjerksteradeel, 01-05-2013; Nationaal Park De Alde Feanen (De Oude Venen), Eernewoude.<br />
Laagveengebied, cultuurlandschap gedeeltelijk ontstaan door vervening. Laagveenmoeras met meren, veenplassen, petgaten<br />
Natura 2000 gebied, in beheer bij It Fryske Gea<br />
Nature reserve and National Park De Alde Feanen (Old Peat Area), Eernewoude.<br />
Culture landscape, partly resulting from peat digging. Northern Netherlands.<br />
luchtfoto (toeslag op standard tarieven)<br />
aerial photo (additional fee required)<br />
copyright foto/photo Siebe Swart