Share
twitterlinkedinfacebook
Image 1 of 1
Nederland, Friesland, Gemeente Ferweradeel, 08-09-2009; Noorderleeg (Noarderleech), buitendijks polder en kweldergebied in beheer bij It Fryske Gea (provinciale vereniging voor natuurbescherming). Het gebied is belangrijk als broed-, foerageer- en pleistergebied voor vogels. In het kader van het natuurbeheer experimenteert men met verkweldering van de buitenste zomerpolder, de dijk is gedeeltelijk doorgegraven. Kenmerkend voor het gebied zijn de dobben (dobbe: gegraven poel met drinkwater voor het vee). .Noorderleegte (Northern Void), polders and salt marsh area outside the dikes, managed by It Fryske Gea (Provincial Association for Nature). The area is important for birds (breeding, foraging). As part of the new nature preservation,  the outer dike has been partially dug away allowing for the tides to enter the (former) polders. Caracteristic are the dobben: dug ponds with water for cattle). .luchtfoto (toeslag); aerial photo (additional fee required); .foto Siebe Swart / photo Siebe Swart